Bladmuziek   Componist   Bezetting   Nieuw   Overig   Bestellen   Contact
Nederlands
 
 

Disclaimer

 
  Interlude besteedt erg veel aandacht aan de informatie op haar website. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunt u dan ook geen rechten ontlenen.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Interlude sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie voor u, de bezoeker van deze site. Interlude staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Interlude behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Interlude. Daarvoor kunt u mailen met contact@interlude.nl

Wanneer u content van onze website openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.

 

 
: 2020 Interlude Music Productions, Maarssen.
English
Deutsch
Français
 
Home
Over ons
Links