I.M.P. 4009

Six Part Madrigals from the Late Renaissance

   
   

 

Een bundel met 4 zesstemmige madrigalen van A. Striggio, J.L. Hassler, Jb. Hassler en H. Vecchi.

Deze madrigalen zijn door Bernhard Schmid d.J. (1567 – 1625) bewerkt voor orgel ten behoeve van zijn Tabulaturbuch (1607). [Zie I.M.P. 2023]

De uitgave is gebaseerd op de originele drukken die rond 1600 zijn verschenen.

 

A collection of 4 six part madrigals by
A. Striggio, J.L. Hassler, Jb. Hassler and
H. Vecchi.

These canzonettes have been arranged for the organ by Bernhard Schmid Jr. (1567 – 1625) for his Organ Tablature (1607). [See I.M.P. 2023]

The present edition is based on the original printed copies, which have been published round 1600.

  Inhoud / Contents:
 

Alessandro Striggio (1536 – 1592)
- Nasce la pena mia

Jakob Hassler (1569 – 1622)
- Sedendo d’ un bell’ rio

Hans Leo Hassler (1564 – 1612)
- Real natura angelico intelletto

Horatio Vecchi (1550 - 1605)
- Saltavan Nimphe Satiri e Pastori

   
 
     
 

Partituur / Score / Partitur / Partition