I.M.P. 3802

Tiburtio Massaino (c. 1550 1609 ?)

   
   
 

De Canzona Trigesimaterza dateert uit het jaar 1608. Het stuk is opmerkelijk vanwege de bezetting met uitsluitend lage instrumenten, oorspronkelijk 8 trombones. Evenwel laat het zich ook uitstekend utvoeren met 8 violoncelli of 8 fagotten.

  The Canzona Trigesimaterza dates from the year 1608. This piece is remarkable because it was written exclusively for low instruments, originally 8 trombones. However, the piece can also be performend by 8 violoncello's or 8 bassoons.
   
 
     
 

Canzona Trigesimaterza, à 8

Arranged for 8 cellos by Willem Poot

Partituur en 8 partijen
Full score and 8 single parts