I.M.P. 3403

The Celli play Spanish Tientos

   
 

Inhoud / contents:
Sebastian Aguilera de Heredia (1570 – 1627) - Tiento de falsas de 3. tono
Anonymus (XVII s.)
- Ligaduras de 3. tono
Francesco Correa d’Arrauxo (1584 – 1654)
- Segundo Tiento
Anonymus (XVII s.)
- Obra de falsas
Juan Cabanilles (1644 – 1712)
- Passacalles de primo tono

 

Tiento was in het 17e eeuwse Spanje een geliefkoosd genre. Zoals te doen gebruikelijk in die tijd hadden ze een polyfone textuur. Het begrip ‘falsas’ heeft niets te maken met ‘valse noten’. De ‘falsa’ is letterlijk een ‘foute noot’, maar daarmee wordt bedoeld een dissonant. In het contrapunt konden dissonante noten op sterke maatdelen staan, mits ze waren overgebonden vanuit het voorafgaande zwakke maatdeel. In het 17e eeuwse Spanje werd dit fenomeen hartstochtelijk toegepast. Ligaduras betekent in feite al ‘stuk met overgebonden noten’. Dat die overgebonden noten vaak ‘falsas’ waren, valt welhaast te verwachten. Het woord ‘Obra’ betekent ‘werk’, vergelijkbaar met het Franse woord ‘oeuvre’. Een Passacalles (vergelijk met Fr.: Passacaille; It.: Passacaglia) is een muziekstuk dat op een vaststaand harmonisch schema is gebaseerd. Later werd het in Duitsland een stuk waarin het vaste akkoordenschema uitmondde in een een ostinate bas. In zijn Passacalles gaat Cabanilles gelukkig niet al te strikt om met het letterlijk herhalen van het viermatige patroon. Hierdoor is een stuk ontstaan dat een ware lust voor het oor vormt, dankzij de knappe toepassing van contrapuntische verwikkelingen.
 

 

 
   
   
     
 

Arranged for 4 cellos by Willem Poot

(partituur + partijen / score + single parts /
Partitur + Stimmen / partition + parties)