I.M.P. 3005

Willem de Fesch (1687 1761)

   

 

Inhoud / Contents
Triosonate 6 - 10 c klein / Es groot /
e klein / G groot / D groot

Triosonata 6-10 in c minor / E-flat major /
e minor / G major / D major

Triosonate 6-10 in c moll / Es dur / e moll / G dur / D dur

 

Willem de Fesch werd geboren in Alkmaar op 26 augustus 1687 en overleed te Londen op 3 januari 1761. Voorliggende uitgave is gebaseerd op de in 1733 bij Witvogel te Amsterdam verschenen druk. Blijkens de titelpagina zijn deze Triosonates bestemd voor: Due Flauti à Traverso o Due Violini, Violoncello o Basso Continuo (Twee dwarsfluiten of twee violen en violoncello of basso continuo). Dat wil zeggen dat De Fesch voor de twee bovenstemmen dacht aan hetzij 2 fluiten, hetzij twee violen. De baspartij kan dus zowel door een enkele cello, dan wel door continuo (orgel of clavecimbel), al dan niet versterkt met een aanvullend basinstrument (cello, fagot etc).

Willem de Fesch was born in Alkmaar on the 26th of August 1687, and died in London on the 3rd of January 1761. The present edition is based on the printed copy published in 1733 by Witvogel in Amsterdam. According to the title page these Trio Sonatas are meant for: Due Flauti à Traverso o Due Violini, Violoncello o Basso Continuo (Two German flutes or two violins, violoncello or basso continuo). This means that De Fesch was thinking of either two flutes or two violins for the upper parts. The bass part may be played on a single violoncello, or by ‘continuo’ (organ or harpsichord), whether or not reinforced by a supplementary bass instrument (cello, bassoon etc.).

   
   
 
     
 

Triosonatas op. 7, Vol. 2 )

2 fluiten of 2 violen en basso continuo
2 flutes or 2 violins and basso continuo
2 Flöten oder 2 Violinen und basso continuo
2 flûtes ou 2 violons et basse continue


(partituur + partijen / score + single parts /
Partitur + Stimmen / partition + parties)